Cad iad Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa?

Freagraíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) do níos mó ná a leath de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Saothraítear na Cistí sin le chéile chun infheistiú san oideachas agus sa chruthú post chomh maith le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud an Aontais Eorpaigh go léir.

Cáilímid abhus in Éirinn do chistiú ó na cúig chiste thíos.

Soláthraítear faisnéis sa láithreán gréasáin seo faoi na cistí sin, faoi na bealaí ina gcuidíonn siad le hÉirinn, agus faoin gcaoi ina n-infheistítear an t-airgead a fhaightear sa tréimhse idir 2014-2020.