Czym jest gospodarka niskoemisyjna?

Gospodarka niskoemisyjna to cel Unii Europejskiej, który ma być osiągnięty za pośrednictwem czterech opisanych poniżej programów. Celem tych środków jest zapewnienie irlandzkiej gospodarce przejścia na bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku technologie, procesy i infrastrukturę.

Przykład wykorzystania tych funduszy w ramach programów realizowanych w latach 2007–2013 opisany jest w studium przypadku.

Funding for the Low Carbon Economy: 133 million euro from the Southern and Eastern Regional Operational Programme, 36 million euro from the Border, Midland and Western Regional Operational Programme, 1.9 billion euro from the Rural Development Programme and 3 million euro from the EMFF Operational Programme for Ireland.

Przykłady projektów gospodarki niskoemisyjnej

Social Housing Retrofit

Modernizacja Mieszkalnych Budynków Socjalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Władze lokalne w ramach dwóch systemów pomocowych będą mogły się ubiegać o środki na modernizację mieszkalnych budynków socjalnych w zakresie efektywności termicznej i energetycznej.

W ramach jednego z nich modernizacji zostanie poddanych 2000 mieszkań w Dublinie, Limerick i Cork. Drugi sfinansuje ocieplenie zamieszkałych domów i pełną modernizację domów niezamieszkałych we wszystkich obszarach podlegających władzom lokalnym.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Departamentu Mieszkalnictwa.


Engine Replacement

Wymiana silników

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W ramach części inwestycji Systemu Zrównoważonego Zarządzania Rybołówstwem na wymianę silników statków rybackich na bardziej energooszczędne silniki zostaną przekazane dotacje w wysokości 3 mln EUR.

Więcej informacji o tym systemie znajduje się na stronie Bord Iascaigh Mhara.

Engine Replacement

Better Energy Warmer Homes

Program „Better Energy Warmer Homes”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

System ten jest prowadzony przez organ krajowy ds. energii odnawialnej w Irlandii. Właściciele domów wybudowanych przed 2006 r. mogą ubiegać się o dotacje na modernizację, do których nie muszą dokładać własnych środków. Takie dotacje na środki dotyczące wydajności energetycznej są skierowane do gospodarstw domowych z niskimi dochodami.

Przykład tego typu wsparcia opisany jest w następującym studium przypadku.

Więcej informacji na temat tego systemu znajduje się na stronie internetowej organu krajowego ds. energii odnawialnej w Irlandii.


BDGP

Program Danych o Wołowinie i Genomice

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Danych o Wołowinie i Genomice motywuje rolników do podejmowania różnorakiej działalności, która ma zapewnić przyspieszone udoskonalenie genetyczne jakości bydła hodowanego na wołowinę, a co za tym idzie związane z tym korzyści dla klimatu, takie jak ograniczenie natężenia emisji.

Departament Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej koordynuje działania pomiędzy wykwalifikowanymi doradcami i hodowcami bydła na wołowinę w celu osiągnięcia wartościowych wyników, jeśli chodzi o ślad węglowy stada. Więcej informacji znajduje się w pełnym raporcie.

Engine Replacement

Z których funduszy finansowane jest wsparcie dla gospodarka niskoemisyjna

Każdy z poniższych funduszy finansuje wsparcie dla gospodarka niskoemisyjna. Kliknij płytki, żeby dowiedzieć się, jakie inne inwestycje są finansowane w ramach funduszy.