Jakie wsparcie jest dostępne dla małych firm?

Odbiorcami docelowymi funduszy Unii Europejskiej są mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa małe i średniej wielkości. Według obowiązującej w Unii Europejskiej definicji małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa to takie, które zatrudniają maks. 250 osób i mają obrót całkowity nieprzekraczający 50 mln EUR. Mikroprzedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia maksymalnie 10 osób, a jego obrót znajduje się poniżej 2 mln EUR.

W ramach wymienionych poniżej czterech programów do wsparcia zalicza się programy wsparcia finansowego, szkoleń i mentoringu (np. te w ramach systemu pomocowego dla mikroprzedsiębiorstw) oraz dostępu do rynku (jest to finansowane przez systemy, takie jak System Inwestycji Kapitałowych w Przetwarzanie Produktów Żywnościowych z Morza). W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsiębiorstwa w całym kraju wspiera także Program LEADER.

Funding for Support for Small Business: 69.2million euro from the Southern and Eastern Regional Operational Programme, 58 million euro from the Border, Midland and Western Regional Operational Programme, 300.3 million euro from the Rural Development Programme and 71.5 euro from the EMFF Operational Programme for Ireland.

Przykłady wsparcia dla małych projektów biznesowych

Drombeg Premium Irish Spirit - an ERDF Beneficiary

System dla mikroprzedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lokalne biura przedsiębiorczości w całym kraju rozdysponowują dotacje na realizację różnorakich systemów skierowanych do firm, które zatrudniają maksymalnie 10 pracowników. Informacje o rodzaju projektów finansowanych z dotacji znajdują się w tym studium przypadku.

Szczegóły na temat wsparcia oferowanego przez lokalne biura przedsiębiorczości znajdują się na niżej podanej stronie.


Dunmore East

Nowy System dla Rybaków

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

System ten zarządzany przez Bord Iascaigh Mhara pomaga wnioskodawcom poniżej 40. roku życia w nabyciu pierwszego statku rybackiego.

Dotacja pokrywa 25% (do 75 000 EUR) kosztu nabycia statku rybackiego.

Więcej szczegółów o tym systemie i innych systemach zarządzanych przez Bord Iascaigh Mhara znajduje się najej stronie internetowej.

Dunmore East

Castletownbere

System Inwestycji Kapitałowych w Przetwarzanie Produktów Żywnościowych z Morza

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Ten system, którym także zarządza Bord Iascaigh Mhara, pokrywa w dotacjach 15–30% kosztów inwestycji kapitałowych małych i średniej wielkości przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem produktów żywnościowych z morza lub małych i średniej wielkości przedsiębiorstw chcących poszerzyć swoją działalność o takie przetwórstwo.

Więcej informacji o tym systemie oraz pełen wykaz wspieranych obszarów znajduje się na stronie internetowej Bord Iascaigh Mhara.

Z których funduszy finansowane jest wsparcie dla małych przedsiębiorstw?

Każdy z poniższych funduszy finansuje wsparcie dla małych przedsiębiorstw. Kliknij płytki, żeby dowiedzieć się, jakie inne inwestycje są finansowane w ramach funduszy.