Cad iad Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa?

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa leis an bhforbairt eacnamaíoch ar fud an Aontais Eorpaigh go léir. Freagraíonn na Cistí sin do níos mó ná a leath de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Bainfear leas as na cistí sin, in éineacht le cistiú Rialtas na hÉirenan agus ón Údarás Áitiúil, chun €6.2 Billiún a infheistiú sa tréimhse 2014-2020.

Saothraítear na Cistí sin le chéile chun infheistiú san oideachas, taighde agus cruthú post chun geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre go léir. Infheistítear iad freisin i gcaomhnú ár gcomhshaoil, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cois cósta.

Cáilímid do chistiú ó na cúig chiste thíos. Soláthraítear faisnéis sa láithreán gréasáin seo faoi na cistí sin, faoi na bealaí ina gcuidíonn siad le hÉirinn, agus faoin gcaoi ina n-infheistítear an t-airgead a fhaightear sa tréimhse idir 2014-2020 chun ár dtairbhe go léir.

Fáilte go dtí láithreán gréasáin Chiste Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa in Éirinn 2014-2020.

An Nuacht agus na Tuíteanna is Déanaí

(ar fáil as Béarla amháin)

RSS icon

 

INTERREG North West Europe Project Approvals – The Interreg NWE Monitoring Committee approved seven more projects at its meeting in Paris in early March.

Twitter icon

 

Great to hear student stories from @CITAccess as part of @learning_fest

RSS icon

 

27 March 2017: Seafood SME’s put their Products under the Microscope at BIM Seafood Academy West Innovation Workshop…

Twitter icon

 

In 2015 Ireland has seen number of SMEs increase by approx. 5 % adding more…