Cén áit ina n-infheistítear na Cistí seo?

Dírítear Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa ar roinnt limistéar infheistíochta ar fud an Aontais Eorpaigh. Agus Clár Oibriúcháin á chruthú, ní foláir do thíortha agus do réigiúin na bealaí a leagan amach ina ndíreoidh a gcuid infheistíochtaí ar na limistéir úd.

Cliceáil ar na tíleanna thíos chun na bealaí ina n-infheistítear an cistiú ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa: