Czym są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne?

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne wspierają rozwój gospodarczy w całej Unii Europejskiej. Te fundusze stanowią ponad połowę budżetu Unii. W Irlandii zostaną wykorzystane – wraz z funduszami pochodzącym od rządu Irlandii i samorządów – na inwestycje o wartości 6,2 miliarda euro w okresie od roku 2014 do roku 2020.

Fundusze umożliwiają inwestycje w edukację, badania i tworzenie miejsc pracy, a tym samym pomagają utworzyć zrównoważoną i zdrową gospodarkę w całym kraju. Inwestuje się je także w ochronę środowiska naturalnego i we wsparcie dla społeczności wiejskich i zamieszkujących regiony przybrzeżne.

Kwalifikujemy się do otrzymania środków z pięciu poniższych funduszy. Na niniejszej stronie znajdują się informacje o każdym z tych funduszy, sposobach, w jakie pomagają Irlandii, i o tym, w jaki sposób środki otrzymane w latach 2014–2020 zostaną zainwestowane ku wspólnej korzyści.

Witamy na stronie Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Irlandii w latach 2014–2020.

Ostatnie wiadomości i tweety

(dostępne wyłącznie w języku angielskim)

RSS icon

 

INTERREG North West Europe Project Approvals – The Interreg NWE Monitoring Committee approved seven more projects at its meeting in Paris in early March.

Twitter icon

 

Great to hear student stories from @CITAccess as part of @learning_fest

RSS icon

 

27 March 2017: Seafood SME’s put their Products under the Microscope at BIM Seafood Academy West Innovation Workshop…

Twitter icon

 

In 2015 Ireland has seen number of SMEs increase by approx. 5 % adding more…