Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) wspiera inwestycje w społecznościach przybrzeżnych i zajmujących się połowem ryb. W Irlandii wdrażany jest w ramach programu operacyjnego dla tego kraju.

Z funduszu tego w całej Unii Europejskiej inwestuje się 5,7 mld EUR w celu:

  • zapewnienia rybakom pomocy w przejściu na zrównoważone rybołówstwo;
  • wsparcia społeczności przybrzeżnych oraz pomocy w dywersyfikacji działalności gospodarczej;
  • tworzenie miejsc pracy i ulepszanie jakości życia mieszkańców wybrzeży europejskich;
  • ułatwienie wnioskującym dostępu do środków finansowych.

Program operacyjny dla Irlandii EFMR

Program operacyjny dla Irlandii EFMR jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz przez rząd tego kraju.

239.2 million euro total funding for the Southern and Eastern Programme. 147.6 million euro in funding from the European Union and 91.6 million euro in funding from the Irish Government.

Zakres programu

  • wspieranie rozwoju zrównoważonego rybołówstwa;
  • wspieranie sektora akwakultury;
  • inwestycje w gromadzenie danych i kontrolę rybołówstwa w celu wspierania wspólnej polityki rybołówstwa;
  • inwestycje w lokalne inicjatywy rozwojowe.

Osiągnięcie tych celów jest mierzone za pośrednictwem poniższych podstawowych celów w zakresie skuteczności działania.

Więcej szczegółów na temat projektów finansowanych z programu operacyjnego dla Irlandii, wiadomości oraz nadchodzących wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa

EFMR Indicators

1800 utworzonych miejsc pracy i 2540 utrzymanych; wzrost produkcji rybnej o 33 000 ton/23 mln EUR; wzrost produkcji rybnej o 45 000 ton/112 mln EUR w przedsiębiorstwach produkcyjnych w sektorze akwakultury; 85% ograniczenie niepożądanych połowów.

Inwestowanie w swoją przyszłość

Do każdego z powyższych celów odnosi się jeden z poniższych obszarów inwestycji. Kliknij poniższe płytki, żeby poznać sposoby, w jakie każdy z tych obszarów jest wspierany przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.