Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współfinansuje inwestycje w regionach przy wsparciu rządów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wspiera aktywność w tych regionach, co przekłada się na zrównoważony poziom rozwoju.

W latach 2014–2020 Unia Europejska przeznaczy 276,8 mld EUR na rozwój regionów unijnych.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne są realizowane za pośrednictwem programów. W Irlandii istnieją dwa programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Program Operacyjny Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich
  • Program Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich

Poniższa mapa pokazuje podział kraju z perspektywy tych dwóch programów i pokazuje cele skuteczności działania, które programy te mają według oczekiwań osiągnąć.

Oprócz finansowania dwóch wymienionych regionalnych programów inwestycyjnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wykorzystywany jest do współfinansowania programów współpracy w zakresie inwestycji w co najmniej jednym kraju. Różne programy współpracy można sprawdzić na specjalnie dla nich przeznaczonej stronie Unii Europejskiej.

ERDF Programme Areas & Indicators

Regiony Przygraniczne, Centralne i Zachodnie: 200 liczba nowych badaczy, 144,000 liczba do tej pory nieobsługiwanych gospodarstw domowych, którym zapewniono szerokopasmowy dostęp do Internetu, 3,600 nowe miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach and 10,000 gospodarstwa domowe z ulepszoną wydajnością energetyczną

Regiony Południowe i Wschodnie: 680 liczba nowych badaczy, 160,000 liczba do tej pory nieobsługiwanych gospodarstw domowych, którym zapewniono szerokopasmowy dostęp do Internetu, 16,900 nowe miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach i 19,400 gospodarstwa domowe z ulepszoną wydajnością energetyczną.