Program Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich

Inwestycji w regionach przygranicznych, centralnych i zachodnich dokonuje się w ramach Programu Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez rząd Irlandii. Jedynym wyjątkiem jest Projekt Zrównoważonego Rozwoju Miast finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez właściwe władze lokalne.

Programem zarządza Zgromadzenie Regionalne Na Rzecz Rozwoju Obszarów Północnych i Zachodnich. Program składa się z kilku systemów, z których każdy koncentruje się na wyżej wspomnianych elementów programu.

316 million euro total funding for the Border Midland and Western Programme. 158 million euro funding from the European Union and 158 million euro funding from the Irish Government and Local Authorities.

Zakres programu

  • wspieranie badań i innowacji;
  • rozwijanie szerokopasmowego dostępu do Internetu kolejnej generacji;
  • wspieranie firm;
  • przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
  • rozwijanie miasteczek i miast w sposób zrównoważony.

Osiągnięcie tych celów będzie mierzone w odniesieniu do poniższych podstawowych celów w zakresie skuteczności działania.

Więcej na temat wiadomości i nadchodzących wydarzeń można dowiedzieć się na stronie internetowej Zgromadzenia Regionalnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Północnych i Zachodnich.

Regiony Przygraniczne, Centralne i Zachodnie: 200 liczba nowych badaczy, 144,000 liczba do tej pory nieobsługiwanych gospodarstw domowych, którym zapewniono szerokopasmowy dostęp do Internetu, 3,600 nowe miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach i 10,000 gospodarstwa domowe z ulepszoną wydajnością energetyczną.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestowanie w swój region

Do każdego z powyższych celów odnosi się jeden z poniższych obszarów inwestycji. Kliknij poniższe płytki, żeby poznać sposoby, w jakie każdy z tych obszarów jest wspierany przez Program Operacyjny Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.