Program Operacyjny Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich

Inwestycji w regionie południowym i wschodnim dokonuje się w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez rząd Irlandii. Jedynym wyjątkiem jest Projekt Zrównoważonego Rozwoju Miast finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez właściwe władze lokalne.

Do tej pory w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich zarządzanego przez Zgromadzenie Regionalne Na Rzecz Rozwoju Obszarów Południowych do współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzono ponad 700 projektów.

498 million euro total funding for the Southern and Eastern Programme. 249 million euro in funding from the European Union and 249 million euro in funding from the Irish Government and Local Authorities.

Zakres programu

  • wspieranie badań i innowacji;
  • rozwijanie szerokopasmowego dostępu do Internetu kolejnej generacji;
  • wspieranie firm;
  • przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
  • rozwijanie miasteczek i miast w sposób zrównoważony.

Osiągnięcie tych celów będzie mierzone w odniesieniu do poniższych podstawowych celów w zakresie skuteczności działania.

Więcej na temat wiadomości i nadchodzących wydarzeń można dowiedzieć się na stronie internetowej Zgromadzenia Regionalnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Południowych.

Regiony Południowe i Wschodnie: 680 liczba nowych badaczy, 160,000 liczba do tej pory nieobsługiwanych gospodarstw domowych, którym zapewniono szerokopasmowy dostęp do Internetu, 16,900 nowe miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach i 19,400 gospodarstwa domowe z ulepszoną wydajnością energetyczną.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestowanie w swój regionn

Do każdego z powyższych celów odnosi się jeden z poniższych obszarów inwestycji. Kliknij poniższe płytki, żeby poznać sposoby, w jakie każdy z tych obszarów jest wspierany przez Program Operacyjny Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.