Korzystając z poniższych przycisków, dowiedz się, w jaki sposób różne osoby, grupy i obszary mogą skorzystać z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Irlandii.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Youthreach Rady Ds. Edukacji i Szkoleń Zapytaj o program Youthreach w Twoim hrabstwie
Youthreach to program edukacyjny, szkoleniowy i zapewniający doświadczenie zawodowe, skierowany dla osób w wieku od 15 do 20 lat, które wcześnie zakończyły naukę.
Projekt mający na celu odciągnięcie młodych ludzi od działań o charakterze antyspołecznym lub przestępczym prowadzony przez Garda Wymiar sprawiedliwości w sprawach młodzieży Dowiedz się więcej
Program dla młodych osób z przeszłością antyspołeczną i kryminalną, który oferuje im szansę kształcenia, zatrudnienia i szkolenia, a także udział w zajęciach sportowych, sztuk pięknych, muzycznych i innych, co przekłada się na zwiększenie szans zatrudnienia.
Nadzór kuratorski nad młodzieżą Nadzór kuratorski Dowiedz się więcej
Projekty realizowane w społeczności dla dzieci, które stawiają się przed sądem i które mają pomóc osobom nieletnim w radzeniu sobie z antyspołecznymi postawami i zachowaniami oraz powstrzymywaniu się od popełniania przestępstw.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Program Włączania Społecznego i Aktywacji Społeczności Pobal Dowiedz się więcej
SProgram Włączania Społecznego i Aktywacji Społeczności ma na celu podniesienie kwalifikacji i wykształcenia poprzez naukę, szkolenia, doświadczenie zawodowe i/lub szanse
Tus Nua Nadzór kuratorski Dowiedz się więcej
Program wspomagający kobiety, które wyszły z więzienia i które chcą podjąć niezależne życie w społeczności.
Integracja i Zatrudnianie Migrantów Departament Sprawiedliwości i Równości Dowiedz się więcej
Projekty, które zwiększą szansę zatrudnienia migrantów, którzy doświadczają barier podczas prób wejścia na rynek pracy.
Projekt mający na celu odciągnięcie młodych ludzi od działań o charakterze antyspołecznym lub przestępczym prowadzony przez Garda Wymiar sprawiedliwości w sprawach młodzieży Dowiedz się więcej
Program dla młodych osób z przeszłością antyspołeczną i kryminalną, który oferuje im szansę kształcenia, zatrudnienia i szkolenia, a także udział w zajęciach sportowych, sztuk pięknych, muzycznych i innych, co przekłada się na zwiększenie szans zatrudnienia.
Nadzór kuratorski nad młodzieżą Nadzór kuratorski Dowiedz się więcej
Projekty realizowane w społeczności dla dzieci, które stawiają się przed sądem i które mają pomóc osobom nieletnim w radzeniu sobie z antyspołecznymi postawami i zachowaniami oraz powstrzymywaniu się od popełniania przestępstw.
Równouprawnienie płci Departament Sprawiedliwości i Równości Dowiedz się więcej
Projekty skierowane do kobiet, które obecnie nie są aktywne na rynku pracy, a które chcą podjąć zatrudnienie.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Fundusz Pomocy Studentom Organ krajowy ds. szkolnictwa wyższego Informacje na temat warunków do spełnienia i składania wniosków
W ramach funduszu środki finansowe otrzymują studenci studiów dziennych w ciężkiej sytuacji finansowej.
Fund for Students with Disabilities Organ krajowy ds. szkolnictwa wyższego Informacje na temat warunków do spełnienia i składania wniosków
Z funduszu przydziela się środki na koledże kształcenia dalszego i wyższego na świadczenie usług i wsparcia niepełnosprawnym studentom studiów dziennych.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Alfabetyzacja dorosłych Rady Ds. Edukacji i Szkoleń Znajdź swoją lokalną ETB
Te projekty i kursy mają na celu zapewnienie pomocy ludziom dorosłym w zdobyciu umiejętności czytania i pisania, językowych i liczenia.
Back to Education Initiative Rady Ds. Edukacji i Szkoleń Znajdź swoją lokalną ETB
Inicjatywa ta nakierowana jest na potrzeby edukacyjne osób, które mają niewielkie kwalifikacje edukacyjne lub nie mają ich wcale i dla osób, które ukończyły szkołę.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Springboard+ Springboard+ Sprawdź kursy
Springboard+ oferuje różne darmowe kursy dla absolwentów szkół średnich, studiów licencjackich i studiów magisterskich pozwalające im na zdobycie kwalifikacji w obszarach gospodarki, w których istnieją szanse zdobycia zatrudnienia. Program obejmuje także kursy służące eliminowaniu luk w umiejętnościach TIK poprzez umożliwienie utalentowanym absolwentom kierunków nieinformatycznych spełnienia potrzeb w zakresie określonych umiejętności TIK.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Program Zapewniania Żywności i/lub Podstawowej Pomocy Materialnej Departament Ochrony Socjalnej Dowiedz się więcej o stronie internetowej Departamentu
Program zapewnia organizacjom charytatywnym żywność i inne podstawowe materiały do rozdzielenia osobom najbardziej potrzebującym w naszym społeczeństwie. Szczegóły procesu wnioskowania o wsparcie znajduje się na podanej tutaj stronie internetowej.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Systemy pomocowe w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Bord Iascaigh Mhara Sprawdź systemy pomocowe
Systemy wspierane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego są udostępnione na stronie internetowej Bord Iascaigh Mhara.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Systemy pomocowe i płatności dla rolników Departament Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej Sprawdź systemy pomocowe i płatności
Departament Rolnictwa zapewnia wiele środków wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znajdują się one w jednym miejscu pod podanym łączem do odpowiedniej części na stronie internetowej Departamentu.
Program LEADER Departament Sztuki, Dziedzictwa, Spraw Regionalnych, Wiejskich i Obszaru Gaeltacht Znajdź swoją lokalną grupę działania
Program LEADER zarządzany jest przez lokalne grupy działania w całym kraju. Więcej szczegółów o programie LEADER znajduje się na jego stronie na tej stronie internetowej.
Rybackie lokalne grupy działania (FLAG) Bord Iascaigh Mhara FLAG w Bord Iascagh Mhara
W ramach ERMR obszary lokalne mogą tworzyć lokalne strategie rozwoju swoich społeczności przybrzeżnych.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Systemy pomocowe i płatności dla rolników Departament Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej Sprawdź systemy pomocowe i płatności
Departament Rolnictwa zapewnia wiele środków wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znajdują się one w jednym miejscu pod podanym łączem do odpowiedniej części na stronie internetowej Departamentu.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Centra badawcze Science Foundation Ireland Dowiedz się więcej
Programy centrum badawczego Science Foundation Ireland i Spokes są niezbędne do rozwoju i wzmocnienia reputacji Irlandii i jej regionów jako kraju z badaniami, innowacją i rozwojem na światowym poziomie.
Fundusz Komercjalizacji Enterprise Ireland Dowiedz się więcej
Wspieranie przedsiębiorczości w społeczności badawczej poprzez pomoc w komercjalizacji dobrych pomysłów.
Partnerstwo Na Rzecz Innowacji Enterprise Ireland Dowiedz się więcej
Irlandzkie przedsiębiorstwa otrzymują szansę współpracy z krajowymi instytutami badawczymi i pozyskania od nich wiedzy specjalistycznej w celu opracowywania nowych pomysłów i rozwoju firm.
Badania Morskie Marine Institute Dowiedz się więcej
Inicjatywy finansowania badań, które wspierają i rozwijają społeczności rybackie i przybrzeżne w obu regionach.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Businesses and Households Departament Komunikacji, Działań Na Rzecz Ochrony Klimatu i Środowiska Dowiedz się więcej
Narodowy Program Szerokopasmowy to plan dostarczenia usług szybkiego szerokopasmowego dostępu do Internetu (o minimalnej prędkości pobierania 30 Mb/s i przesyłu 6 Mb/s) wszystkim przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w Irlandii.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Małe firmy Enterprise Ireland Dowiedz się więcej
Pomaga w rozwoju małych firm, zwiększa liczbę pracowników oraz wspiera praktyki innowacyjne i inwestycje w badania i rozwój sektora mikroprzedsiębiorstw.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
System „Better Energy Warmer Homes” Organ krajowy ds. energii odnawialnej w Irlandii Dowiedz się więcej
System pomocowy skierowany jest do gospodarstw domowych z niskim dochodem zagrożonych ubóstwem energetycznym poprzez zapewnianie różnych środków dotyczących wydajności energetycznej.
Modernizacja Mieszkalnych Budynków Socjalnych Departament Mieszkalnictwa, Planowania i Społeczności wraz z samorządem lokalnym
Jest to system renowacji zasobów lokalowych należących do władz lokalnych. System ten pomoże Irlandii wywiązać się ze swoich zobowiązań obniżenia emisji dwutlenku węgla oraz celów w zakresie oszczędzania energii na rok 2020.

Wsparcie Zarządzany przez Dowiedz się więcej
Zrównoważony rozwój miast Departament Mieszkalnictwa, Planowania i Społeczności wraz z samorządem lokalnym Dowiedz się więcej
MZwiększanie atrakcyjności naszych miast i miasteczek pod względem mieszkania w nich, pracy oraz rekreacji.