Jak inwestuje się fundusze?

Fundusze strukturalne i inwestycyjne służą wspomaganiu wielu inwestycji w całej Unii Europejskiej. Tworząc program operacyjny, państwa i regiony muszą określić sposoby, w jakie ich inwestycje będą służyły tym obszarom.

Kliknij poniższe płytki, żeby poznać sposoby inwestowania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: