Czym jest Trwałe i Wysokiej Jakości Zatrudnienie?

„Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia” to jeden z obszarów, w które inwestuje się w ramach funduszy europejskich w Irlandii. Fundusze dla tego obszaru pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia inicjatywy zatrudnienia, które koncentrują się na poprawie umiejętności i wspieraniu mobilności na rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia lub osób nieaktywnych za pośrednictwem Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączania i Nauki. Inicjatywy te na pierwszym miejscu wspierają osoby pozostające długo bez pracy.

Obszar ten wspierany jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (ERMR) dla Irlandii poprzez inwestycje w szkolenia, mentoring i rozwój umiejętności. Ten obszar inwestycyjny wspierany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Programu LEADER, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Funding for Sustainable and Quality Employment: 325.6 million euro from the Programme for Employability and 18.6 million euro from the EMFF Operational Programme for Ireland.

Przykłady projektów promowania trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia

ETB Training by the Unemployed

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Europejski Fundusz Społeczny

EFS współfinansuje kursy szkoleniowe dla osób zatrudnionych za pośrednictwem 16 Rad ds. Edukacji i Szkoleń (Education and Training Boards, ETB) w Irlandii. Podczas kursów omawianych jest wiele różnych przedmiotów na różnych poziomach. Widoczna na zdjęciu Darragh O’Sullivan zwyciężyła konkurs kosmetologii organizowany przez Ireland Skills w 2016 r. Darragh zrealizowała staż w zakresie kosmetologii w ETB w Kerry, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów na temat kursów i składania o nie wniosków poda, lokalna ETB.


Springboard+

Springboard+

Europejski Fundusz Społeczny

Springboard+ oferuje szeroki zakres darmowych, intensywnych kursów przejściowych w niepełnym i pełnym wymiarze godzin dla uczniów i studentów chcących zdobyć certyfikat ukończenia szkoły, dyplom po studiach magisterskich i certyfikat ukończenia studiów podyplomowych.

Najważniejsze dane statystyczne:

  • 80% uczestników nie znajduje się już na wykazie „Live Register”;
  • 96% uczestników poleciłoby kurs znajomym i rodzinie.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej kursom Springboard.

Springboard+

Castletownbere

Rybackie lokalne grupy działania

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W Irlandii funkcjonuje 7 rybackich lokalnych grup działania, które wybierają projekty mające na celu rozwój gospodarczy, pomagające przybrzeżnym społecznościom w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności, zwiększające zaangażowanie społeczne oraz stawiające na ochronę środowiska.

Więcej na temat pracy rybackich lokalnych grup działania i ich strategii znajduje się na stronie internetowej Bord Iascaigh Mhara.

Z których funduszy opłaca się Trwałe i Wysokiej Jakości Zatrudnienie

Każdy z poniższych funduszy przeznacza środki na Trwałe i Wysokiej Jakości Zatrudnienie. Kliknij płytki, żeby dowiedzieć się, jakie inne inwestycje są finansowane w ramach funduszy.