Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera działania państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia pomocy materialnej (w tym żywności i odzieży) osobom najbardziej potrzebującym.

W okresie między 2014 r. a 2020 r. Unia Europejska przeznaczy na rzecz tego funduszu 3,8 mld EUR. Ze swojej strony państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć co najmniej 15% z budżetu krajowego.

W Irlandii Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera działania pomagające osobom najuboższym i najbardziej potrzebującym w naszym społeczeństwie. Działania te finansowane są w ramach krajowego Programu Operacyjnego Zapewniania Żywności i/lub Podstawowej Pomocy Materialnej.

Państwa wdrażają i realizują programy z organizacjami partnerskimi. Każde państwo decyduje o rodzaju zapewnianej przez siebie pomocy (żywność lub inne materiały lub zarówno jedno, jak i drugie). Państwa mogą same zakupywać żywność i dobra, a następnie przekazywać bezpośrednio do organizacji charytatywnych lub przekazywać im fundusze, za które organizacje te zrobią to same.

Program Operacyjny Zapewniania Żywności i/lub Podstawowej Pomocy Materialnej

Departament Ochrony Socjalnej odpowiada za wdrożenie Programu Operacyjnego Zapewniania Żywności i/lub Podstawowej Pomocy Materialnej w Irlandii oraz rozpatrywanie wszystkich wniosków z organizacji typu non-profit, które pracują z osobami potrzebującymi pomocy.

Wsparcie pomoże takim ludziom w podjęciu pierwszego kroku w celu wyjścia z ubóstwa i wyłączenia społecznego. Program Operacyjny Zapewniania Żywności i/lub Podstawowej Pomocy Materialnej pomoże osobom najbardziej potrzebującym poprzez spełnianie ich najbardziej podstawowych potrzeb.

FEAD Funding

26.7 mln EUR całkowita kwota funduszy Program Operacyjny Zapewniania Żywności i/lub Podstawowej Pomocy Materialnej, 22.7 mln EUR — fundusze z Unii Europejskiej i 4 mln EUR — fundusze rządu irlandzkiego.

Osiągnięcia programu — do listopada 2016 r.

FEAD Indicators

17,367 liczba ludzi, którym udzielono pomocy; 290,376 liczba rozdanych posiłków przygotowanych z żywności uzyskanej w ramach funduszy FEAD; 7,126 liczba rozdanych paczek żywnościowych; 162,399 liczba użytych jednostek żywności; 59,095 liczba użytych kilogramów żywności; i 46% żywności dystrybuowanej przez beneficjentów pochodzi z funduszu FEAD.

Inwestowanie w swoją przyszłość