Okres programu 2007–2013

Europejskie fundusze strukturalne są przydzielane w 7-letnich okresach. Obecnie jesteśmy na etapie okresu 2014–2020, natomiast okres 2007–2013 jest w końcowych fazach ukończenia.

W okresie 2007–2013 na europejskie fundusze strukturalne składały się:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny

Krajowa Referencyjna Strategia Ramowa to dokument i plan strategiczny, który wyznacza kierunek strategiczny programów na okres 2007–2013.

Programy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Rozporządzenia i wytyczne

Szczegóły rozporządzeń dotyczących tego okresu i tych programów dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Wskazówki dostępne są także na stronie Komisji Europejskiej.

Circulars

Okólnik 16/2008 Departamentu Finansów: Krajowe kryteria kwalifikowalności dla wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres 2007–2013 w ramach Krajowej Referencyjnej Strategii Ramowej w Irlandii.
Okólnik 12/2008 Departamentu Finansów: Zarządzanie finansami i procedury kontroli dla europejskich programów funduszy strukturalnych na okres 2007–2013.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat tych trzech programów znajduje się na stronach internetowych ich instytucji zarządzających:

Program Instytucja zarządzająca
Program Operacyjny Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich na okres 2007–2013 Zgromadzenie Regionalne Na Rzecz Rozwoju Obszarów Południowych
Program Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich na okres 2007–2013 Zgromadzenie Regionalne Na Rzecz Rozwoju Obszarów Północnych i Zachodnich
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na okres 2007–2013 Departament Edukacji i Umiejętności